Hlavná stránka

Aktuálne ponuky
Zbrojný preukaz. Nosenie a držba strelných zbraní
Psychologické posudky spôsobilosti k držbe a noseniu strelných zbraní. Vieme sa Vám flexibilne časobo prispôsobiť.
VODIČI - psychologické odborné poradenstvo
podľa zákona č.8/2009 Z.z, § 31a, prílohy č.13A vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z.z, zákona č.313/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z o cestnej premávke. Viac informácii kliknite.
VODIČI - psychická zdravotná spôsobilosť
Psychologické vyšetrenia vodičov. Ponúkame Vám možnosť absolvovať ich priamo u nás. Vieme sa Vám flexibilne časovo prispôsobiť. Viac informácii kliknite.
Posilňovanie duševnej rovnováhy
Podporné psychoteraputické intervencie pri traumatických udalostiach v osobnom, alebo pracovnom živote. .
POZVÁNKA na aktivitu typu PSYCHO-FITNESS

V ĽAHKOM HYPNOIDNOM STAVE UVOĽNITE VNÚTORNÉ NAPATIE
Určené pre ľudí, ktorí sa zaujímajú, ako sú na tom so svojou odolnosťou voči STRESU. Viac informácií kliknite.

BYAN - psychologická ambulancia:
 • vieme pružne reagovať na Váš problém
 • môžeme sa Vám venovať v čase mimo Vašej pracovnej doby (pondelok- piatok)
 • pracujeme v prostredí, kde si môžete byť istí, že všetko, čo prebehne je dôverné, prísne dodržiavame mlčanlivosť
 • ponúkame vyšetrenie individuálne i skupinové, napríklad pri výberoch do profesií, alebo vyšetreniach vodičov môžeme vytvoriť zostavy psychotestov cielene podľa Vašej potreby
 • využívame výhody počítačových psychodiagnostických programov
 • máme široký rozhľad v aktuálnej problematike presadzovania sa v podnikaní a dokážeme Vám poradiť v prevencii negatívnych dosahov stresu
 • opierame sa o bohaté skúsenosti získané dlhoročnou praxou
  1. v spolupráci s medicínskymi odbormi psychiatria, neurológia, interné, a ďalšími
  2. v poradenstve pri výberoch do profesií v cestnej a leteckej doprave
  3. pri konkurzoch v oblasti managmentu
 • naša psychoterapeutická činnosť je zameraná na riešenie problémov klienta, vychádza z hlbinného dynamického prístupu (práca so symbolmi, snami, hypnoidnými stavmi, relaxáciami), ale vykonávame aj nácviky komunikačných zručností
KONTAKTY:
+421 908 317 547
bydlova.anna@gmail.com
Pražská 4, Košice

Kontaktný formulár (klikni)

ORDINAČNÉ HODINY:

Pondelok:
16.00 - 18.00
Utorok:
08.00 - 18.00
Streda:
13.00 - 18.00
Štvrtok:
08.00 - 18.00
Piatok:
08.00 - 18.00
Sobota:
08.00 -12.00

Termín si je potrebné telefonicky objednať.

Ceny za psychologické vyštrenia a ošetrenia dohodou v súlade so schválenými cenami Slovenskej komory psychológov.