Hlavná stránka > Klinická psychológia a poradenstvo

KLINICKÁ DIAGNOSTIKA

Testovú batériu je možné vytvoriť, v rozsahu i v obsahu, podľa požiadavky, v súlade s individuálnymi potrebami a očakávaniami záujemcu.

 • Komplexná klinická psychodiagnostika
 • Diagnostika spôsobilostí pre rôzne profesijné zaradenia pri výberových konaniach
 • Posudzovanie spôsobilosti pre SBS
 • Vyšetrenie spôsobilosti pre nositeľov zbrojného pasu
 • Posudzovanie spôsobilosti pre prácu s omamnými látkami

DIAGNOSTICKÉ PROGRAMY

Spoznajte svoje schopnosti:

Psychotesty s možnosťou objektivizovať si úroveň svojich individuálnych daností a psychických spôsobilostí.

Psychodiagnostické merania sú vykonávané aj prostredníctom počítačových programov a prístrojových metód.

Vyšetrenie odporúčame:

 • Pri voľbe ďalšieho profesijného smerovania
 • Ľuďom zaraďovaných do operátorských typov činností, pri ktorých sú zvýšené nároky na rozsah pozornosti, pamäť, úroveň intelektu a osobnostné predpoklady
 • Pri managerských činnostiach.

Okruhy psychodiagnostiky:

 • Inteligencia
 • Dlhodobá i krátkodobá pamäť
 • Sluchová percepcia
 • Procesuálna rýchlosť, reakčné časy
 • Vizuálno-priestorová orientácia
 • Pozornosť
 • Osobnostné predpoklady

KONTAKTY:
+421 908 317 547
bydlova.anna@gmail.com
Pražská 4, Košice

Kontaktný formulár (klikni)

ORDINAČNÉ HODINY:

Pondelok:
16.00 - 18.00
Utorok:
08.00 - 18.00
Streda:
13.00 - 18.00
Štvrtok:
08.00 - 18.00
Piatok:
08.00 - 18.00
Sobota:
08.00 -12.00

Termín si je potrebné telefonicky objednať.

Ceny za psychologické vyštrenia a ošetrenia dohodou v súlade so schválenými cenami Slovenskej komory psychológov.