O NÁS

Kontaktné údaje:

Adresa: Pražská 4, Košice
(podnikateľské centrum - 2. poschodie)
zobraziť mapku
Telefón: +421 908 317 547
Email: bydlova.anna@gmail.com
Kontaktný formulár (klikni)  

PhDr. Anna Bydlová

Narodila sa v roku 1956. Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V diplomovej aj v rigoróznej práci si zvolila špecializáciu v klinickej psychológii a venovala sa ľuďom so závažnými pľúcnymi ochoreniami (onkologické ochorenia, TBC, astmy), ktoré si vyžadovali dlhodobé liečby.

Svoju prax zahájila vo Vojenskej nemocnici v Košiciach, kde spolupracovala s interným, neurologickým a psychiatrickým oddelením. Zároveň vykonávala posudzovanie spôsobilosti vodičov, a pracovníkov zaraďovaných do iných špeciálnych profesií.

V priebehu profesijnej činnosti sa realizovala aj v ďalších zaujímavých okruhoch. Venovala sa pacientom na oddelení ortopedickej protetiky, ktorí potrebovali najmä psychoterapeutickú podporu.

Pri vzniku Slovenskej Republiky bola poverená vytvoriť a sprevádzkovať pracovisko leteckej psychológie v Leteckej Vojenskej Nemocnici v Košiciach. V tejto činnosti uplatňovala svoje široké vedomosti a skúsenosti ako z oblasti psychopatológie, psychosomatiky, tak aj z oblasti problematiky výberov do činností operátorských typov, pilotov, pracovníkov riadenia letových prevádzok, a ostatného leteckého personálu. Aktívne sa podieľala na výbere nášho slovenského kozmonauta.

Dlhodobým vzdelávaním a praxou v psychoterapii získala certifikát na profesiu psychoterapeut a naďalej sa venuje ďalšiemu rozširovaniu svojich psychoterapeutických vedomostí. Aktuálne sa venuje vzdelávaniu v hlbinnej dynamickej psychoterapii KIP (katatýmna imaginatívna psychoterapia).

Vykonáva individuálne i skupinové psychoterapeutické intervencie. Sú zamerané na riešenie problémov klienta v súvislosti s neurózami, psychosomatizáciami.

Ďalším zaujímavým psychoterapeutickým okruhom, ktorému sa venuje je psychoterapia stresu, získavania schopností zvládania jeho negatívnych prenosov do zdravia, posilňovanie imunitného systému ,psychoterapia bioenergetizačná, zameraná na telo, nácviky komunikačných schopností a asertívneho správania.

KONTAKTY:
+421 908 317 547
bydlova.anna@gmail.com
Pražská 4, Košice

Kontaktný formulár (klikni)

ORDINAČNÉ HODINY:

Pondelok:
16.00 - 18.00
Utorok:
08.00 - 18.00
Streda:
13.00 - 18.00
Štvrtok:
08.00 - 18.00
Piatok:
08.00 - 18.00
Sobota:
08.00 -12.00

Termín si je potrebné telefonicky objednať.

Ceny za psychologické vyštrenia a ošetrenia dohodou v súlade so schválenými cenami Slovenskej komory psychológov.