Hlavná stránka >Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapeutické intervencie individuálne i skupinové smerované na pomoc:

 • pri zvládaní zložitých, život zaťažujúcich situácií
 • v ťažkostiach pri zvládaní stresu
 • pri riešení problémov v osobných vzťahoch
 • pri neurotických poruchách, pri zdravotných problémoch, poruchách relaxácie
 • nácvik komunikačných schopností a asertívného správania

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PROGRAMY

 • Psychoterapia zvládania stresu

 • Čo predstavuje pre Vás stres?
  Sú to pracovné úlohy, spôsob komunikácie, schopnosť sebapresadzovania sa?
  Alebo sú to osobné vzťahy?

  Ako môže vplývať dlhodobo pôsobiaca záťaž na zdravie a na Vašu ďalšiu výkonnosť?
  Poznáte dobre svoje individuálne možnosti ako posilňovať odolnosť voči stresu?

  V psychoterapii môžete získať objektívne zhodnotenie svojho stavu a naučiť sa, ako cielene posilňovať svoju individuálnu schopnosť zvládať stres.

 • Asertivitou proti stresu

 • Bioenergetizačná psychoterapia zameraná na telo

 • Tréning imunitného systému

 • Psychorelaxačné metódy

 • Program zameraný na srdcovo-cievne ochorenia

KONTAKTY:
+421 908 317 547
bydlova.anna@gmail.com
Pražská 4, Košice

Kontaktný formulár (klikni)

ORDINAČNÉ HODINY:

Pondelok:
16.00 - 18.00
Utorok:
08.00 - 18.00
Streda:
13.00 - 18.00
Štvrtok:
08.00 - 18.00
Piatok:
08.00 - 18.00
Sobota:
08.00 -12.00

Termín si je potrebné telefonicky objednať.

Ceny za psychologické vyštrenia a ošetrenia dohodou v súlade so schválenými cenami Slovenskej komory psychológov.